Od dubna do června 2020 bude v 11 lekcích probíhat na cvičišti ZKO Rychvald kurz základní ovladatelnosti psů. Kurz je určen všem, kteří chtějí s pomocí zkušených instruktorů naučit své pejsky základním cvikům poslušnosti a socializovat je. Výcvik bude probíhat ve dvou skupinách (dle možností a volby frekventantů kurzu):

  1. skupina: každou neděli v ranních hodinách (5. 4. – 14. 6.)
  2. skupina: každé pondělí odpoledne (6. 4. – 15. 6.)

Informace lze získat na tel. č. 736 413 715 nebo osobně každou neděli na cvičišti ZKO Rychvald mezi 8 -10 hodinou.