Vítejte na stránkách ZKO Rychvald

V posledních letech se nejen na sídlištích, ale i na cvičišti počet psů zvýšil. ZKO Rychvald průměrně čítá 40-50 členů z Rychvaldu, Bohumína a okolí. Preferován je nácvik poslušností, obran a pachových prací s využitím pozitivních metod výcviku. Výjimkou nejsou návštěvy majitelů psů přicházejících pro radu nebo z důvodu socializace psa. Každoročně jsou pořádány zkoušky z výkonu, závody, kurzy základní ovladatelnosti, ukázky výcviku pro děti z MŠ a veřejnost, či další kynologické akce. Členové ZKO také úspěšně prezentují své psy na národních i mezinárodních výstavách. Přes veškeré aktivity, úspěchy i neúspěchy se zde pejskaři nejvíce těší z každého příjemně stráveného času a tréninku se svými parťáky – psy.

Výcvik

POSLUŠNOST

neděle od 8.30 do 9.30 hod.

nebo dle dohody

OBRANA

neděle od 9.30 hod.+ dle dohody

 čtvrtek od 15.30 hod. (duben-říjen)

PACHOVÉ PRÁCE

neděle od 8.30 hod.

nebo dle dohody

Historie

Základní kynologická organizace vznikla, jako součást tehdejšího Svazarmu, na ustavující schůzi dne 28. června 1975. Prvním předsedou se stal Bohuslav Ševčík.

Kynologové pro svou činnost získali pozemek a zanedbanou, již delší dobu nepoužívanou, budovu bývalého vepřína. S velkým úsilím a ještě větším počtem brigádnických hodin, ale také s finanční a materiální pomocí MNV Rychvald a OV Svazarmu Karviná, byla po čtyřech letech ukončena rekonstrukce klubovny a cvičiště. Nicméně i během výstavby probíhal výcvik a příprava psů i jejich psovodů na zkoušky a soutěže různého druhu i úrovně.

O aktivitě rychvaldských pejskařů svědčí i to, že již rok po svém založení uspořádali oblastní přebor v kategorii ZVV 1 a ZVV 2 za účasti 53 psovodů. Kynologové však také připravovali ukázky výcviku pro děti či řadu společenských akcí pro své členy i pro veřejnost. Když prolistujete kroniku ZKO v Rychvaldu, uvidíte, kolik práce a úsilí vynaložili a stále vynakládají její členové v oblasti sportovní kynologie.

Vysvětlivky
Svazarm – Svaz pro spolupráci s armádou vznikl v roce 1951 a sportovní kynologie byla jeho součástí v letech 1953 – 1966 a 1976 – 1990 (v letech 1966 – 1976 byla zařazena do ČSCHDZ – Československého svazu chovatelů drobného zvířectva) OV Svazarmu – Okresní výbor MNV Rychvald – Místní národní výbor, předchůdce dnešního Městského úřadu (Rychvald se stal městem v roce 1985)

Původní stav hospodářské budovy v 70. letech 20. století

Výbor

Jaromír Šustek

předseda

tel.: 604 541 438

j.sustek@centrum.cz

PhDr. Petr Šimek

hospodář

tel.: 776 805 301

peta.simek@volny.cz

Marcela Botošová

výcvikář

tel.: 736 413 715

botosovarychvald@seznam.cz

Vladěna Chorzempová

výcvikář

tel.: —

Vladi.CH@seznam.cz

Pavla Repčíková

jednatel

pája.rep@seznam.cz

Miroslav Novický

revizor hospodaření

tel.: —

Zdeněk Fišer

člen revizní komise

tel.: —

Pavel Škuta

člen revizní komise

tel.: —

Akce

Rychvaldský závod 2019

V neděli 8. září 2019 proběhne již 5. ročník Rychvaldského závodu, kynologické akce, která se těší stále větší pozornosti a oblibě, o čemž svědčí stále větší počet závodníků i diváků. Pokud chcete příjemně strávit nedělní dopoledne mezi kamarády pejskaři, přijďte na...

číst více
Brigáda pro členy ZKO rychvald

V neděli 28.července 2019 proběhne, kromě pravidelného výcviku poslušnosti a obrany, brigáda pro členy ZKO. Práce se budou týkat údržby a úklidu budovy klubovny i zelených ploch. Účast všech členů vítána.

číst více
Jarní brigáda na cvičišti ZKO

V sobotu 13. dubna proběhne od 9.00 hod. na cvičišti  první brigáda členů ZKO Rychvald k provedení jarního úklidu a pravidelné údržby - hrabání trávníku, odstranění suchého listí a napadaných větví, vysekání loňských porostů, natírání, úklid klubovny, oprava kotců...

číst více

Galerie

Naši psi

Rychvaldský závod 2015

Rychvaldský závod 2017

Rychvaldský závod 2018

Kontakt

Název: Základní kynologická organizace Rychvald

Adresa: Na Fojtství, 735 32 Rychvald

Kontaktní osoby:

  • Marcela Botošová – 736 413 715,
  • Jaromír Šustek  – 604 541 438

V případě potřeby vložte dotaz.