Žádáme členy ZKO Rychvald o zaplacení členských příspěvků na rok 2019 nejpozději do 4. ledna 2019. Po tomto datu bude odeslán povinný finanční odvod ČKS v Praze a bude provedena registrace členů.

Příspěvky můžete uhradit dvojím způsobem:

  1. v hotovosti vždy během nedělního výcvikového dopoledne
  2. převodem na účet ZKO Rychvald – číslo účtu: 1727388389/0800, variabilní symbol: 2019, ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a příjmení