Vítejte na stránkách ZKO Rychvald

V posledních letech se nejen na sídlištích, ale i na cvičišti počet psů zvýšil. ZKO Rychvald průměrně čítá 40-50 členů z Rychvaldu, Bohumína a okolí. Preferován je nácvik poslušností, obran a pachových prací s využitím pozitivních metod výcviku. Výjimkou nejsou návštěvy majitelů psů přicházejících pro radu nebo z důvodu socializace psa. Každoročně jsou pořádány zkoušky z výkonu, závody, kurzy základní ovladatelnosti, ukázky výcviku pro děti z MŠ a veřejnost, či další kynologické akce. Členové ZKO také úspěšně prezentují své psy na národních i mezinárodních výstavách. Přes veškeré aktivity, úspěchy i neúspěchy se zde pejskaři nejvíce těší z každého příjemně stráveného času a tréninku se svými parťáky – psy.

Výcvik

POSLUŠNOST

neděle od 8.00 do 9.30 hod.

nebo dle dohody

OBRANA

neděle od 9.30 hod.+ dle dohody

 čtvrtek od 15.30 hod. (duben-říjen)

PACHOVÉ PRÁCE

neděle od 8.30 hod.

nebo dle dohody

Historie

Základní kynologická organizace vznikla, jako součást tehdejšího Svazarmu, na ustavující schůzi dne 28. června 1975. Prvním předsedou se stal Bohuslav Ševčík.

Kynologové pro svou činnost získali pozemek a zanedbanou, již delší dobu nepoužívanou, budovu bývalého vepřína. S velkým úsilím a ještě větším počtem brigádnických hodin, ale také s finanční a materiální pomocí MNV Rychvald a OV Svazarmu Karviná, byla po čtyřech letech ukončena rekonstrukce klubovny a cvičiště. Nicméně i během výstavby probíhal výcvik a příprava psů i jejich psovodů na zkoušky a soutěže různého druhu i úrovně.

O aktivitě rychvaldských pejskařů svědčí i to, že již rok po svém založení uspořádali oblastní přebor v kategorii ZVV 1 a ZVV 2 za účasti 53 psovodů. Kynologové však také připravovali ukázky výcviku pro děti či řadu společenských akcí pro své členy i pro veřejnost. Když prolistujete kroniku ZKO v Rychvaldu, uvidíte, kolik práce a úsilí vynaložili a stále vynakládají její členové v oblasti sportovní kynologie.

Vysvětlivky
Svazarm – Svaz pro spolupráci s armádou vznikl v roce 1951 a sportovní kynologie byla jeho součástí v letech 1953 – 1966 a 1976 – 1990 (v letech 1966 – 1976 byla zařazena do ČSCHDZ – Československého svazu chovatelů drobného zvířectva) OV Svazarmu – Okresní výbor MNV Rychvald – Místní národní výbor, předchůdce dnešního Městského úřadu (Rychvald se stal městem v roce 1985)

Původní stav hospodářské budovy v 70. letech 20. století

Výbor

Jaromír Šustek

předseda

tel.: 604 541 438

j.sustek@centrum.cz

PhDr. Petr Šimek

hospodář

tel.: 776 805 301

peta.simek@volny.cz

Marcela Botošová

výcvikář

tel.: 736 413 715

botosovarychvald@seznam.cz

Pavla Repčíková

jednatel

pája.rep@seznam.cz

Miroslav Novický

revizor hospodaření

Pavel Škuta

člen revizní komise

Zdeněk Fišer

člen revizní komise

Akce

Vánoční večírek

7.12.2019 

Změna počátku výcviku poslušnosti od 14. 10.

S nástupem podzimu a zkracujících se dnů dochází s platností od neděle 14. října 2018 až do odvolání ke změně počátku výcviku poslušnosti na cvičišti ZKO Rychvald. Výcvik bude začínat v 8.30 hod. Nácvik obrany bude začínat kolem 9.30...

číst více
Fotografie ze závodu 2018

Ve fotogalerii byl umístěn aktivní odkaz na fotografie z průběhu Rychvaldského závodu 2018. Snímky jsou akční a velmi zdařilé. Asi se nenajde nikdo, kdo na závodech byl a kdo by se tam nenašel. Už nyní se těšíme na Rychvaldský závod 2019. Na...

číst více

https://zko035.rajce.idnes.cz/Rychvaldsky_zavod_2019/                     https://zko035.rajce.idnes.cz/Rychvaldsky_zavod_2019/

Naši psi

Rychvaldský závod 2015

Rychvaldský závod 2017

Rychvaldský závod 2018

Kontakt

Název: Základní kynologická organizace Rychvald

Adresa: Na Fojtství, 735 32 Rychvald

Kontaktní osoby:

  • Marcela Botošová – 736 413 715,
  • Jaromír Šustek  – 604 541 438

V případě potřeby vložte dotaz.