Od počátku ledna do 2. února 2019 probíhá kontrola očkovacích průkazů psů, tedy platnosti aktuálního očkování a termínu očkování příštího. Žádáme členy ZKO, kteří tak dosud neučinili, aby očkovací průkaz předložili Veronice Šimkové do uvedeného data.