V neděli 2. ledna 2022 bude v 9.00 hod. zahájen pravidelný výcvik psů stávajících členů Základní kynologické organizace Rychvald. Výcvik bude probíhat v několika skupinách (dle počtu psovodů) pod vedením instruktorů. Připomínáme povinnost členů zaplatit členské příspěvky na rok 2022 (viz dřívější příspěvek).

Pro nové zájemce o výcvik základní poslušnosti a socializaci psů organizujeme v období březen – červen kurz sestávající z 11 lekcí. Bližší informace o kurzu i kontaktní údaje pro přihlášení budou sděleny na našich webových stránkách v průběhu měsíce ledna 2022.