Žádáme členy ZKO Rychvald o zaplacení členských příspěvků na rok 2022 nejpozději do 2. ledna 2022. Po tomto datu bude odeslán povinný finanční odvod ČKS v Praze a bude provedena registrace členů.

Příspěvky můžete uhradit dvojím způsobem:

  1. v hotovosti každou neděli dopoledne v průběhu měsíce prosince na cvičišti ZKO
  2. převodem na účet ZKO Rychvald – číslo účtu: 1727388389/0800, variabilní symbol: 2022, ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, plemeno psa a jeho jméno

Výše členského příspěvku byla projednána a schválena na výroční členské schůzí dne 25. listopadu 2021 a je uvedena v zápise.