Žádáme členy ZKO Rychvald o zaplacení členských příspěvků na rok 2021 nejpozději do 3. ledna 2021. Po tomto datu bude odeslán povinný finanční odvod ČKS v Praze a bude provedena registrace členů.

Příspěvky můžete uhradit dvojím způsobem:

  1. v hotovosti každou neděli dopoledne na cvičišti ZKO
  2. převodem na účet ZKO Rychvald – číslo účtu: 1727388389/0800, variabilní symbol: 2021, ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a příjmení

Výše členského příspěvku byla schválena on-line výroční členskou schůzí v listopadu 2020 a je uvedena v zaslaných podkladech.