Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 a přijetí dalších protiepidemických opatření na území státu nemůže probíhat na cvičišti ZKO Rychvald žádná výcviková činnost a nemůže docházet k jakémukoliv shromažďování osob. Tento stav platí do odvolání opatření. V prostorách ZKO bude probíhat jen kontrola a údržba majetku.

Výbor ZKO Rychvald č.035