V neděli 24. května 2020 v 7.45 hod. bude na cvičišti ZKO Rychvald zahájen kurz základní ovladatelnosti psů. Probíhat bude v 11 lekcích vždy v neděli od května do července. Je určen všem, kteří chtějí s pomocí zkušených instruktorů naučit své pejsky základním cvikům poslušnosti a socializovat je. Výcvik bude probíhat ve dvou skupinách. První lekce bude zaměřena na teoretický a metodický základ výcviku psů.

Informace lze získat na tel. č. 736 413 715 nebo osobně každou neděli na cvičišti ZKO Rychvald mezi 8 -10 hodinou.