Na základě mimořádných opatření přijatých vládou České republiky a vyhlášení nouzového stavu výbor ZKO Rychvald rozhodl s platností od 13. března 2020 o dočasném zrušení pravidelného nedělního výcviku na cvičišti ZKO. O obnovení pravidelné činnosti budou členové informováni na webových stránkách klubu a SMS zprávami. V důsledku přijatých opatření bude odložen i počátek kurzu poslušnosti pro zájemce z řad veřejnosti. O novém termínu prvního setkání budou přihlášení frekventanti včas informováni.