Aktuální informace k 21. říjnu 2020

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 a přijetí dalších protiepidemických opatření na území státu nemůže probíhat na cvičišti ZKO Rychvald žádná výcviková činnost a nemůže docházet k jakémukoliv shromažďování osob. Tento stav platí do...

Omezení výcviku na cvičišti ZKO od 14. října 2020

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. dochází od středy 14. 10. k omezení sportovní a spolkové činnosti (kromě řady dalších ustanovení). V případě naší kynologické organizace to znamená, že od tohoto dne až do odvolání nebude probíhat organizovaný výcvik...

Naléhavá zpráva

V pátek 11. září 2020 proběhne od 16.00 hod. na cvičišti krátká (2 hodiny) brigáda k úpravě plochy cvičiště před sobotními závody. Pomoc každého člena (i nečlena) je vítána.

Brigáda – příprava na závody

V neděli 6. září 2020 proběhne po ukončení ranního výcviku brigáda všech členů na cvičišti ZKO. Během ní proběhne příprava cvičební plochy i vnitřních prostor klubovny na Rychvaldský pohár 2020. Tento již tradiční a velmi oblíbený i dobře obsazený závod proběhne v...