Dočasné přerušení pavidelného výcviku.

Na základě nařízení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 o přechodu do 5. stupně protiepidemického systému bude s účinností od neděle 27. prosince 2020 dočasně přerušen pravidelný organizovaný výcvik na kynologickém cvičišti ZKO Rychvald. Tento stav bude...

Členské příspěvky na rok 2021

Žádáme členy ZKO Rychvald o zaplacení členských příspěvků na rok 2021 nejpozději do 3. ledna 2021. Po tomto datu bude odeslán povinný finanční odvod ČKS v Praze a bude provedena registrace členů. Příspěvky můžete uhradit dvojím způsobem: v hotovosti každou neděli...

Aktuální informace k 21. říjnu 2020

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 a přijetí dalších protiepidemických opatření na území státu nemůže probíhat na cvičišti ZKO Rychvald žádná výcviková činnost a nemůže docházet k jakémukoliv shromažďování osob. Tento stav platí do...

Omezení výcviku na cvičišti ZKO od 14. října 2020

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. dochází od středy 14. 10. k omezení sportovní a spolkové činnosti (kromě řady dalších ustanovení). V případě naší kynologické organizace to znamená, že od tohoto dne až do odvolání nebude probíhat organizovaný výcvik...